Tilintarkastuspalvelut ja varmennuspalvelut varmalla otteella

Kokemuksemme ja laajan toimialatuntemuksemme perusteella voimme tarjota asiakkaillemme laadukkaita tilintarkastus- ja varmennuspalveluja sekä auttaa eri yritysmuodoissa toimivia asiakkaitamme ja yrittäjiä toiminnan erilaisissa haasteissa.

Toimimme yrittäjän sparraajana sekä tarjoamme tukea yritykselle ja yrittäjälle liiketoiminnan päätöksenteossa.

Pidämme asiakkaamme etuna sitä, että yhtiön varsinainen tilintarkastaja osallistuu itse tilintarkastuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Näin yrityksen johto saa tilintarkastajasta tärkeän keskustelukumppanin, joka pystyy paremmin edistämään yhtiön tavoitteita, antamaan neuvoa taloushallinnon haasteissa sekä tukemaan johtoa päätöksenteossa.

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastuskertomuksessa edellytetään lausuntoa siitä, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhteisön tai säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastaja varmentaa kirjanpitovelvollisen laatiman tilipäätöksen oikeellisuuden. Oikein laadittu tilinpäätös on lähtökohta oikealle taloudelliselle päätöksenteolle niin voitonjaon suhteen kuin rahoittajien päättäessään kirjanpitovelvollisen rahoituksen ehdoista.

Tilintarkastus- ja varmennuspalvelumme sisältävät lakisääteisen tilintarkastuksen ohella lainsäädännön edellyttämät lausunnot, yrityssaneerausten ja konkurssipesien erityistarkastukset, yrityssaneerauksiin liittyvät lausunnot sekä liikennelupien vakavaraisuustodistukset.

Autamme mielellämme myös kirjanpitoon liittyvissä selvityksissä ja konsultoimme yrityksiä kirjanpitokysymyksissä.